Snow colors in "street style"


Deşi în mod tradiţional imaginea iernii îmbracă nuanţele luminii albe, îngheţate şi un pic albăstrii, fata din imagine îmi pare a fi însăşi esenţa iernii de azi. Neaua care dezmiardă în forme geometrice picioarele purtătoare de încălţăminte aparent cazonă, rămâne expresivă ca şi cea din jurul ei, în timp ce o altă parte se înoroieşte parcă de bună voie.
 Nuanţele hainelor, îndărătnicindu-se a păstra căldura verii concentrată în unduiri purtătoate de enigme din desene mărunte şi multe, ridică statuar, ca pe o cariatidă a tinereţii, o eşarfă aranjată boem.
Într-un mod firesc, în mâinile tinerei se plămădeşte singur în stratificări îndrăzneţe, albe şi colorate, însăşi azurul unui cer de vară. Poate că alegerea nu este întâmplătoare, când primul gând este că în mâinile tinerilor e însăşi viitorul.
Culoarea îndrăzneaţă şi proaspătă a genţii completează ţinuta, punând-o în valoare într-un mod delicat, fără a se umbri pe sine, dar manifestându-se  plenar, ca o sărbătoare a spiritului tânăr şi cald, mereu în expansiune şi mereu purtător al unor perspective luminoase.

Autor: Elena Tutu
Foto: The Emporialist


Share:

0 comentarii