„Kitaro loves my worksˮ - interview with Elian BăcilăThe Emporialist - Elian, eşti un artist al negrului. Unde este lumina în negrul tău?
Elian Băcilă - Natura umană este revendicată, plenar și prin definiție, de LUMINA conștiinței. În creația mea tocmai această LUMINĂ este de fapt ADN-ul. Altfel spus, un item invizibil pentru ochi, dar extrem de pertinent în percepția celor care știu să… privească.  

E. - De ce negru şi nu cromatică?
E.B. - NEGRUL este temelia cromoductului meu. Pot spune că în esență și pentru mine NEGRUL convoacă energiile Universului, prin excelență uman, într-un alt timp, interior, acolo unde clipa nu se măsoară, ci se trăiește independent de culoare. Așadar pictura mea smulge adevărul din propriul Sine pentru a-l domicilia acolo unde eu simt că merită să-l surprind – dincolo de culorile standard. Altfel spus, pentru a concepe sau cel puțin pentru a invoca din mers culorile, trebuie să pășim pe acest irevocabil NEGRU și dincolo de tot, în același timp. Pentru mine negrul este culoarea dar și non-culoarea, ambele stări stând la baza genezei – de aici și conceptul meu „LUMINA VINE DIN ÎNTUNERICˮ.
 
E. - Atunci când mergi pe stradă şi Soarele e sus, unde e negrul?
E.B. - NEGRUL din pictura mea nu trebuie căutat sub Soare, ci sub lumina conștiinței noastre. El trebuie simțit, trăit și nu zgâriat cu privirea… Dacă pictura veritabilă ar avea sânge, atunci în creația mea cred că am surprins cea mai pertinentă „hemoragieˮ. Prin urmare, Soarele de sus nu este, nici măcar acolo, solitar, ci este, dacă nu invadat, cel puțin solidar cu omniprezența acestui NEGRU.

E. - Viziunea ta de lumină neagră o vezi aplicată în vestimentaţie si mai ales in street fashionˮ?
E.B. - Absolut! Este o legătură sexuală între pictura mea, vestimentație și street fashionˮ fiindcă negrul este modern, are personalitate și spiritualitate. Negrul este elegant și de asemenea combinația alb-negru. Văd lucrările mele aplicabile în modă și aici mă refer mai ales liniile de forță, obsesia mea fiind legată de negru și de linii rămânând deschis la orice proiect legitim legat de fashion. Majoritatea creatorilor de modă sunt tributari negrului. Să nu uităm Black Dress, celebrizat sub antetul COCO CHANEL. Negrul merge asociat cu orice și-n prezența lui orice culoare se aprinde. Orice om ar trebui să aibă acasă în șifonier un costum negru.

E. - Ce este dincolo de negru?
E.B. - Dincolo de negru, în concepția mea, în lucrările mele, este un albastru întunecat care se poate observa în câteva lucrări de lumină neagră din creația mea, care au fost expuse în diverse galerii și-n colecții private, cât și valorificate prin donații.

E. - Amonitul, nautilus apar în lucrările tale. Care este legătura intimă cu ei?
E.B. - Noi suntem prelungirea în timp a acestor ființe așa cum strigătul nașterii pentru a traversa timpul s-a deportat în propriul ecou… Principala sursă de inspirație este viața veche din trecutul îndepărtat al Pământului, amoniții nefiind altceva decât strămoșii melcilor din ziua de astăzi și spirala timpului demonstrează de fapt evoluția de la simplu la complex, dar și trecerea ireversibilă a timpului. În concepția mea, cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor au fost oamenii cavernelor, care au transformat peștera într-un sanctuar. Arta rupestră este sursă de inspirație pentru mine, deci și celebrele picturi rupestre din Lascaux și Altamira.

E. - Dacă frigul este absenţa căldurii, este si negrul absenţa luminii?


E.B. - Dacă frigul este recunoscut drept alibiul pentru inexistența căldurii, atunci și negrul rămâne premisa obligatorie pentru existența luminii. Pictura mea o numesc acțiune, iar ceea ce urmează să se întâmple pe pânză este un eveniment. 


E. - Ce proiecte ai realizat și ce proiect urmează să realizezi în cromatica negrului?
E.B. - Proiectele mele s-au axat pe generoase expoziții personale şi de grup. Picturile mele sunt prezente în colecții particulare din ţară și din Olanda, Franţa, Japonia, SUA,  precum şi o participare activă la diverse licitaţii. O donație cu totul specială sub semnătura personală se află chiar în colecţia postului de ştiri EURONEWSˮ, Lyon (France). Pictura mea are ca ţintă trecerea de la negru la ultranegru, iar punctul cheie al expoziţiilor mele este eclerajul. 


E. - Care este relația muzicii cu pictura ta?
E.B. - Este o sursă de inspirație în creația mea, lucrările fiind în mare parte muzică pictată, noul proiect din 2016 având, în acest sens, titlul „PICTURA ABSTRACTĂ ÎN MUZICA SACRĂˮ.
Coloana sonoră pentru tablourile mele este reprezentată de creația prof. ȘTEFAN HUTTERER, organistul Bisericii Romano-Catolice din Orșova, România.

E. - Tot din perspectivă muzicală, cum vede Kitaro creația ta?
E.B. - Am avut marea plăcere, pe lângă alte personalități internaționale, să donez o pictură și muzicianului KITARO (Masanori Takahashi) după Concertul pe care acesta l-a susținut în București în 2014.
Respectivul tablou „Kojikiˮ surprinde legenda nașterii Japoniei, tema fiind regăsită în albumul omonim al cunoscutului artist. Expoziții personale
2015 „Pictura Abstractă în Muzica Sacrăˮ, Biserica Romano-Catolică Orșova, România * (proiect în curs)
2013 Institutul Bancar Român * Artă abstractă - pictură * Conceptul BLACK  LIGHT *
2012 - Donație de pictură abstractă pentru Euronews * TV (Lyon, Franța)
Estrada - TV, 03.12.2013 „Ne prețuim comorileˮ
Estrada - TV, 09.12.2013 „Ne prețuim comorileˮ
2012 – Vernisaj * Conceptul BLACK – LIGHT * Palatul Parlamentului, București
Strategia „SUERDˮ Eurolink, Academia Română, Uniunea Europeană.
Donație de pictură abstractă pentru mănăstirea Lainici, preotul mărturisitor
Adrian Făgețean care mi-a binecuvântat întreaga operă.
2011 - Club A
2011 - Tan Tan * Club – Lansare de carte „Micul portughezˮ
2011 - Teatrul Mic, Bucuresti
2011 - Restaurant Malagamba - Galerie

Expoziție colectivă
2015 „Black-Lightˮ, Signum Galeria, București
2014 „Elite Prof Artˮ Bucuresti, Galerie, „10 + 10 PLUSˮ Expoziție, a treia ediție
2014 „Elite Prof Artˮ Galerie, Crown Plaza HOTEL - București, „White & Blackˮ
2014 „Elite Prof Artˮ Galerie, Crown Plaza HOTEL - București, „Artă abstractăˮ
2013 „Băcilă, Crăciun & Sinescuˮ, Artă, sculptură și pictură, Institutul American, București
2013 Arte - Showroom, Ed. 4 „Muzica Elementelor Primordialeˮ Palatul Parlamentului, București
2013 Expoziție itinerantă, Piatra Neamț, „Muzica Elementelor Primordialeˮ
2013 „Alchemiaˮ Galerie, Băcilă & Cover, Art - Show, Bucuresti
2013 Sinesciene * Ispitele, Băcilă, Cover & Sinescu, Bucuresti

Material (Jurnale)
2014 Întâlnire cu Kitaro - Masanori Takahashi
2014 Interviu pentru ziarul „Viitorulˮ
2013 Dîrțu C., Personalități românești și acțiunile lor, StudIS Casa-Print, Iași
Top-Business nr. 833/2013, Ediție interstatală (București, Bruxelles, New - York)
2013, Catalog, Art - Showroom, ed. 4, ``Muzica elementelor primordiale``
8 - 31 MAI 2013, Palatul Parlamentului, București, Pasaje * Proiect *
2013 Jucători de rugby din Romania și prietenii lor „Make - Upˮ
Top-Business, nr. 829/2012, Universitatea Media, „Pictorul de negruˮ,
Elian Băcilă, TV - documentar

PAGINA  OFICIALĂ:
http://elian-bacila.blogspot.ro

Share:

0 comentarii